რისი ვიკია?

ყველაფრის.

ეს არის ჩემი პერსონალური ვიკი, სადაც მე ვდებ იმას რაც მჭირდება, და იმას თუ როგორ გავაკეთე ეს ყველაფერი.

ესეთ გაიდებში შედის როგორც კოდის ნაწილები, ასევე ლინუქსის ტერმინალის ბრძანებები.

მაგალითად, ძველი მერვე ჯავას დასაყენებლად უნდა ჩავწეროთ შემდეგი ბრძანებები:

$ sudo apt-get install software-properties-common             
$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java               
$ sudo apt-get update                           
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer               
$ sudo apt-get install oracle-java8-set-default 

ან javascript alert -ში რომ დავწეროთ Hello World, შემდეგი კოდი დაგვჭირდება:

alert ('Hello Nibba');

წერტოლ მძიმეს (;) დაწერა არ დაივიწყოთ!

Go back to Ted.ge🐻

Last updated